Tools


Patio Pro

logo 4tpm

Pro-Portfolio is een Portefeuille beheerstool dat tegemoet komt aan de noden van private beheerders, onafhankelijk van hun manier van beheer:

 • Parametrering van de gebruikers: beheer van machtigingen en gehiërarchiseerde profielen
 • Bureau aanpasbaar door de gebruiker
 • Doorgeven van gewone orders en ordes in blok
 • Controle van de dekking in aandelen en contanten
 • Parametrering van de modellen voor toekenning van activa en/of modelportefeuilles
 • Opvolging van het beheer: samenvattende boordtabellen van de waardebepaling, de performance en de algemene indicatoren voor een vooraf bepaalde groep portefeuilles
 • Structureel analysetool dat die portefeuilles aanduidt die afwijken van het model (toewijzing van de activa op modelportefeuille)
 • Beheersbeperkingen: investeringsverplichtingen, of isoleren van posities buiten beheer
 • Berekening van de rotatiegraad
 • Berekening van de performances
 • Auditmogelijkheden

Pro-Advisory

PRO-ADVISORY (powered by Wermeg-BSB) is een raadgevende tool met onder meer de volgende functionaliteiten:

 • Module Advanced Ordering and Advisory
  • Workflow van het beheer van de orders en industrialisering ‘op maat’ van het beheer onder mandaat
  • Workflow van het beheer van de aanbevelingen van het aanbevolen beheer
  • CPPI - Constant Proportion Portfolio Insurance
  • Beheer van de orders in blok, toekenning en gedeeltelijke uitvoering
 • Module Client Dashboard (CRM)
  • Opvolging van de klant en beheer van potentiële kopers
  • Opvolging en beheer van de contacten, afspraken, taken, ...
  • Beheer van de bijhorende documenten
  • Integratie met een externe EDB
  • Synchronisatie met een exchange Outlook/Lotus server
  • Integratie met de geconsolideerde financiële visie
  • Verslag over het beheer (periodiek en op vraag)

PRO-ADVISORY is een tool van de uitgever BSB (Soliam), volledig geïntegreerd in het platform van ProCapital, dat de opstelling, het onderhoud en de evolutie voor rekening van zijn partner-klanten verzorgt


Pro-B.I.

Pro-B.I. is een Business Intelligence tool dat voldoet aan de noden voor recurrente of punctuele rapportage voor alle soorten profielen die we terugvinden bij onze partner-klanten: Front en Middle Office, Controle, Conformiteit, etc…

 • PRO-BI bestaat uit een database die alle gegevens over de activiteiten van een klant bevat:
  • Posities en dagelijkse uitstaande bedragen
  • Bewegingen van aandelen en contanten
  • Orderboekje
  • Performances
  • Orders in blok
  • Fiscaliteit
 • En anderzijds een tool voor de exploitatie van gespecialiseerde gegevens
  • Enorme hoeveelheden gestructureerde gegevens worden geparametreerd om op een efficiënte wijze rapporten per functioneel domein op te stellen.
  • Een Business Intelligence tool maakt het mogelijk deze gegevens te analyseren en op vraag rapporten te genereren
  • De toegang voor gebruikers en administrators laten toe de analyses en rapporten voor de verschillende taken volledig te moduleren
 • Een eenvoudige toegang tot de professionele profielen
  • Creatie naar wens van de gebruikers
  • Een visualisatie in real time van het resultaat
  • Een open platform, productie van de analyses: PDF, Excel, CSV, HTML
 • Drie tools ter beschikking
  • Interactieve rapporten
  • Analysetool
  • Boordtabellen
 • Programmatie van de productie van rapporten en versturen via mail

Pro-Web

Het aanbod Pro-Web laat aan onze partner-klanten toe om een Internetsite ter beschikking te stellen van hun klanten. Deze site is geïntegreerd in het platform van ProCapital als ‘wit product’ en volledig gepersonaliseerd.

 • Een website voor klanten die volledig gepersonaliseerde transacties en consultaties mogelijk maakt met de look en feel van onze partnerinstelling
  • Stand van de bankrekeningen
  • Historiek van de bewegingen en operaties
  • Performances
  • Fiscaliteit
  • Toegang tot alle documenten in postvoorbereiding (EDB)
 • Site met raadgevingen
  • Beheer van hiërarchische niveaus van gebruikers die aan consulenten en meerderen een overzicht geven van de gevolgde mandaten.
  • Opvolging en beheer van de contacten, afspraken, taken, ...
 • Ter beschikking stellen van een CMS (Content Management System):
  • Animatie van de site door het beheer van de inhoud volgens de wensen van de partner:
  • Online plaatsen van downloadbare documenten (PDF, …)
  • Beheer van de bladschikking van de site

Pro-Corporate

PRO-CORPORATE is een extranet gewijd aan het behandelen van effectenafwikkeling ter beschikking van de teams van onze partner-klanten:

 • Beheersmodule voor de effectenafwikkeling op beslissing
 • Consultatie van de lopende of toekomstige effectenafwikkeling
 • Antwoorden, individueel of gegroepeerd per type/profiel van rekeningbeheer
 

BPO Aandelen


Product

Het BPO-aanbod van ProCapital laat toe transacties te behandelen en depotrekeningen bij te houden voor elk type van activa die worden behandeld door onze partner-klanten:

 • De open architectuur laat toe het geheel van ‘organismes voor collectieve investeringen in roerend goed’ te beheren
 • Diversiteit van de beschikbare aandelen- en obligatiemarkten
 • Niet-genoteerde aandelen, defiscalisatieproducten, …

De souplesse van het platform van ProCapital laat daarenboven toe binnen de kortst mogelijke termijnen te reageren op de vragen van onze partner-klanten die nieuwe producten willen commercialiseren.


Rekeningen

Het BPO-aanbod van ProCapital laat toe elk type bankrekeningen te beheren:

Diversiteit van de rekeningtypes:

 • Gewone bankrekeningen
 • PEA
 • PEA-MPE
 • Bijhouden van bankrekeningen voor verzekeringsinstellingen

Fiscalité

ProCapital zorgt voor de volledige fiscale afhandeling in verband met de operaties en de klanten die er aan zijn toevertrouwd.

 • Een team dat de fiscale waakfunctie waarneemt
 • IFU, ISF, TOB, voorheffing
 • Recuperatie van belastingen in het buitenland

ProCapital heeft een team voor de fiscale waak. Hun belangrijkste taak is het om te anticiperen op de evolutie van de fiscale reglementering en om in de ons toegekende termijnen onze tools, procedures en prestaties aan te passen.


Postvoorbereiding

ProCapita biedt aan zijn partner-klanten een gepersonaliseerde postvoorbereiding aan die alle te produceren documenten voor particuliere klanten integreert:

 • Rekeningoverzicht (bewegingen in contanten) en evaluatie van de portefeuille
 • Overzicht ISF
 • Bericht van gedeeltelijke afname en afsluiten van PEA
 • Bericht van effectenafwikkeling en resultaat van effectenafwikkeling
 • Meerwaardeberichten
 • Bericht van het innen van een coupon

Daarnaast kan een EDB tool (Elektronisch Documenten Beheer) ter beschikking worden gesteld van onze partner-klanten of zelfs online aan de eindklant worden aangeboden.

 

Uitvoering

 

Het aanbod van Procapital Execution services

 

 • ProCapital stelt een team van onderhandelaars ter beschikking van zijn klanten. Deze zijn beschikbar van 7h15 tot 22h30. Deze beursvloer laat een permanente opvolging van de routering van alle klanten van ProCapital toe en controleert in real time de volledige keten.
 • De beursvloer neemt ook telefonische orders aan, met name de orders in blok ‘soignants’
 • Als bevoorrecht contactpunt is de beursvloer van ProCapital zelfs in staat om in de kortst mogelijke termijn te antwoorden op vragen en vastgestelde problemen.
 • Parallel met het opvolgen van de routering behandelt de beursvloer de vragen tot regularisatie

 

Volledig gewijd aan het behandelen de aandelenactiviteit van de particuliere klanten heeft ProCapital zijn aanbod opgebouwd op basis van criteria eigen aan de noden van deze categorie beleggers. Daartoe zetten we een aangepaste uitvoeringspolitiek in de praktijk om. In dat kader stelt ProCapital (als optie) de toegang tot de Equiduct markt voor. Deze markt is bestemd voor orders van particuliere klanten. ProCapital is vandaag een van de belangrijkste leden.

 

 • Producten: aandelen, obligaties, warrants, trackers, certificaten, bons en rechten, kasbons
 • Types van operaties: Dienst voor uitgestelde betaling, prorogatie, IPO, Privatisering, Aangekocht/Verkocht, openbare verkopen
 • Types orders: met limieten, markt, ASD, APD, “soignants”

Markten