Competenties

ProCapital biedt een gamma diensten aan die beantwoorden aan alle noden van een instelling met veeleisende klanten en onderhevig aan een steeds strenger wordende regelgeving:

Het beheersen van de producten en markten waarin onze particuliere klanten en hun portefeuillebeheerders actief zijn: aandelen- en obligatiemarkten, kasbons, BEVEK, EMTN, FCPI, niet-genoteerde waarden.

ProCapital beheerst de sleutelfuncties van bewarings- en bankdiensten en fiscaliteit:

Voor alle types van rekeningen: Gewone bankrekeningen en bankrekeningen van verzekeringsinstellingen.

 • Alle fiscale eigenheden: IFU, ISF, TFF... (zie bijzonderheden in België)
 • Effectenafwikkeling
 • Recuperatie van belastingen in het buitenland
 • Gepersonaliseerde postvoorbereiding voor de klant: rekeninguittreksels (bewegingen in contanten) en evaluatie van de portefeuilleoverzicht ISF, bericht van uitvoering en bericht van TTF, bericht van gedeeltelijke afname en afsluiten van PEA, bericht van effectenafwikkeling en resultaat van effectenafwikkeling, meerwaardeberichten, bericht van het innen van een coupon
image/svg+xml
 

Performance

Als jongste speler in de sector beschikt ProCapital over een volledig geïntegreerd ‘Front to Back’ platform dat ook open staat voor externe platforms. Het aanbod van ProCapital steunt op twee belangrijke categorieën applicaties:

 • Op niveau van de aandelenverhandeling: applicaties ‘kennis’: intern ontwikkeld voor een betere performance, betrouwbaarheid en evolutie
 • Op niveau van de tools gebruikt bij onze klanten: gespecialiseerde applicaties ontwikkeld door externe uitgevers die volledig zijn geïntegreerd in het platform ProCapital. Ze beantwoorden nauwgezet aan de noden van de gebruikers en evolueren mee.

 

Voor zijn informaticaproducten steunt ProCapital volledig op de prestaties van Crédit Mutuel Arkéa, op het hoogste niveau van de markt wat performance en betrouwbaarheid betreft.

 

Transparantie

Als enige speler in de sector van retail aandelenverhandeling vooral georiënteerd naar klanten van buiten de groep laat ProCapital aan zijn partner-klanten toe de diensten die hen worden geleverd optimaal te sturen. Deze sturing gebeurt onder meer door:

Een duidelijke governance van de relaties met de klant:

 • Regelmatige thematische comités: Directie, Operationeel, Informatica, Conformiteit
 • Teams gewijd aan dagelijkse relaties met de klant
 • Een sterke implicatie van de Directie van ProCapital en zijn managers

 

Het opstellen van een Service Level Agreement dat het verwachte dienstenniveau contractueel vastlegt:

 • Omvat alle aspecten van de aangeboden diensten: Front, Middle & Back Office, Informatica (performance en beschikbaarheid),…
 • Gepresenteerd en besproken in de comités
 • Er zijn sancties voorzien in geval van niet-naleven

 

Ter beschikkingstellen van een Business Intelligence tool:

 • Geeft aan elke partner-klant rechtstreekse toegang tot alle gegevens over de activiteiten van ProCapital
 • In de vorm van verzoeken op vraag of recurrente rapportage
 • Bruikbaar door alle profielen van partner-klanten: business, operationeel, controle, conformiteit,…
 

Conformiteit

Reglementaire en fiscale monitoring

ProCapital monitort op een dynamische en continue wijze de evolutie van de markt (reglementering en systemen). Het neemt zeer actief deel aan de werkgroepen van de markt in Parijs en Brussel:

 • Association des Professionnels des Titres (AFTI)
 • AMAFI ( ex-AFEI)
 • AMF
 • Euroclear
 • Euronext
 • LCH Clearnet

 

ProCapital is de administrateur van AFTI en neemt in die rol regelmatig deel aan forums, seminaries en conferenties over onderwerpen in verband met de evolutie van de kennis van het activabeheer, het bewaren en de verhandeling ervan.

image/svg+xml